Ống nhựa PVC Bình Minh phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200, 220, 250, 315, 400

5.600

Thông số kỹ thuật, hình ảnh, bảng giá ống nhựa PVC Bình Minh phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200, 220, 250, 315, 400…

Thích hợp sử dụng cho các hệ thống nhà trọ, hệ thống tưới cỏ, tươi hoa màu, tươi các vười cây ăn trái trong nông nghiệp.
Ống nhựa upvc giá rẻ Đại Minh thích hợp sử dụng cho giếng khoan với độ sau từ 20 – 40 m.
Ống nhựa upvc giá rẻ Đại Minh an toàn cho người sử dụng và độ bền cao.

Ống nhựa PVC Bình Minh phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200, 220, 250, 315, 400 phù hợp cho các công trình nhà trọ, tươi tiêu nông nghiệp…

Bảng giá ống nhựa PVC Bình Minh thông dụng hệ inch và hệ mét

 
STT Tên hàng hóa  Giá bán lẻ vnđ/mét  Giá bán lẻ vnđ/cây (4m/cây)
1 Ống nhựa Bình Minh phi 21 x 1.6  8.800 35.200
2 Ống nhựa Bình Minh phi 21 x 3.0 14.740 58.960
3 Ống nhựa Bình Minh phi 27 x 1.8 12.430 49.720
4 Ống nhựa Bình Minh phi 27 x 3.0 19.360 77440
5 Ống nhựa Bình Minh phi 34 x2.0 17.380 69.520
6 Ống nhựa Bình Minh phi 34 x3.0 24.640 98.560
7 Ống nhựa Bình Minh phi 42 x 2.1 22.990 91.960
8 Ống nhựa Bình Minh phi 42×3.0 31.790 127.160
9 Ống nhựa Bình Minh phi 49 x 2.4 30.140 120.560
10 Ống nhựa Bình Minh phi 49 x 3.0 36.960 147.840
11 Ống nhựa Bình Minh phi 60 x 2.0 31.900 127.600
12 Ống nhựa Bình Minh phi 60 x 2.8 44.000 176.000
13 Ống nhựa Bình Minh phi 60 x 3.0 44.420 185.680
14 Ống nhựa Bình Minh phi 90 x 1.7 40.700 162.800
15 Ống nhựa Bình Minh phi 90 x 2.9 68.860 275.440
16 Ống nhựa Bình Minh phi 90 x 3.0 69.630 278.520
17 Ống nhựa Bình Minh phi 90 x 4.3 89.100 356.400
18 Ống nhựa Bình Minh phi 114 x 3.2 97.130 388.520
19 Ống nhựa Bình Minh phi 114 x 3.8 114.290 457.160
20 Ống nhựa Bình Minh phi 114 x 4.9 146.410 585.640
21 Ống nhựa Bình Minh phi 140 x 6.7 258.280 1.033.120
22 Ống nhựa Bình Minh phi 140 x4.1 164.010 656.040
23 Ống nhựa Bình Minh phi 168 x 4.3 191.620 776.480
24 Ống nhựa Bình Minh phi 168 x 7.3 319.990 1.279.960
25 Ống nhựa Bình Minh phi 200 x 11.4
26 Ống nhựa Bình Minh phi 200 x 5.9 331.870 1.327.480
27 Ống nhựa Bình Minh phi 200 x 9.6 525.580 2.102.320
28 Ống nhựa Bình Minh phi 200 x 9.7
29 Ống nhựa Bình Minh phi 220 x 5.1 296.450 1.185.800
30 Ống nhựa Bình Minh phi 220 x 6.6 381.040 1.524.160
31 Ống nhựa Bình Minh phi 220 x 8.7 497.310 1.989.240
32 Ống nhựa Bình Minh phi 250 x 7.3 513.040 2.052.160
33 Ống nhựa Bình Minh phi 280 x 8.2 644.380 2.577.520
34 Ống nhựa Bình Minh phi 315 x 15.0 1.287.110 5.148.440
35 Ống nhựa Bình Minh phi 315 x 9.2 811.690 3.246.760
36 Ống nhựa Bình Minh phi 400 x 11.7 1.303.500 5.214.000
37 Ống nhựa Bình Minh phi 400 x 19.1 2.080.980 8.323.920

Đánh giá Ống nhựa PVC Bình Minh phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200, 220, 250, 315, 400

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ống nhựa PVC Bình Minh phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200, 220, 250, 315, 400
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào